• Lorem ipsum

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.sharingwine.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, dient u kennis te hebben genomen van onze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

INFORMATIEVERSTREKKING

Sharing Wine streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Sharing Wine niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. Sharing Wine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Sharing Wine en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-MAIL

Sharing Wine kan niet garanderen dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd in verband met de veiligheidsrisico's die er aan verbonden zijn. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Sharing Wine te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Sharing Wine heeft geen invloed op websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Sharing Wine aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.